Zásady ochrany osobních údajů

 • Home
 • /
 • Zásady ochrany osobních údajů

POLARIS INDUSTRIES INC.

Zásady ochrany osobních údajů pro web

Datum poslední aktualizace: 18. května 2018

Společnost Polaris Industries Inc. a její přidružené organizace a osoby („Indian Motorcycle”, „my”, „náš” a „nám”) respektují vaše obavy ohledně ochrany soukromí a osobních údajů a váží si svého vztahu s vámi. Tyto Zásady ochrany osobních údajů pro web (dále „Zásady”) se vztahují pouze na osobní údaje shromážděné prostřednictvím webové stránky Polaris, online služeb a webových stránek, které zveřejňují, výslovně zmiňují a obsahují tyto Zásady (vše výše uvedené společně dále jako „Stránky”), navštívených prostřednictvím počítače, mobilního zařízení či jiného zařízení (společně dále jako „Zařízení”).

Tyto zásady se vztahují k typu osobních údajů, které shromažďujeme prostřednictvím těchto Stránek a ke způsobu, jakým tyto osobní údaje mohou být užity a/nebo s kým mohou být sdíleny. Tyto zásady rovněž definují způsob, jakým nás můžete kontaktovat za účelem úpravy vašich osobních údajů, sledování a kontroly jejich užití, nebo získání odpovědí na vaše otázky ohledně našich postupů při ochraně osobních údajů na těchto Stránkách. Přečtěte si prosím tyto Zásady pozorně, jelikož vstupem na tyto Stránky a jejím užíváním berete na vědomí, že rozumíte podmínkám těchto Zásad a souhlasíte s nimi. Dále se prosím seznamte s Podmínkami užití, které upravují užívání těchto Stránek.

1. SOUHLAS

Souhlas se shromažďováním a zpracováním údajů Tímto dáváte svůj souhlas a svolení se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů v souladu s těmito Zásadami. Souhlas s předáním údajů do zahraničí Vaše osobní údaje mohou být shromažďovány, zpracovávány a uchovávány společností Polaris nebo jejími poskytovateli služeb ve Spojených státech a dalších zemích, kde sídlí naše servery. Vezměte prosím na vědomí, že ochrana soukromí a právní náležitosti, včetně práva úřadů na přístup k vašim údajům, se v některých zemích nemusí shodovat s těmi platnými ve vaší zemi. Tímto dáváte svůj souhlas a svolení k předání vašich osobních údajů do Spojených států a dalších zemí, kde Polaris působí.

Odvolání souhlasu

Kdykoli máte právo odvolat svůj souhlas se shromažďováním a zpracováváním vašich osobních údajů společností Polaris, nebo s předáním vašich osobních údajů do Spojených států a dalších zemí, kde Polaris působí. Pokud si tak přejet učinit, přejděte k níže uvedeným kontaktním informacím.

2. SHROMAŽĎOVÁNÍ A UŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Během vašeho kontaktu se společností Polaris mohou nastat příležitosti pro poskytnutí vašich údajů. Dále můžeme shromažďovat některé údaje o vás nebo vašich produktech od Polarisu níže popsaným způsobem. Údaje o vás nebo vašich produktech od společnosti Polaris nám můžete poskytnout prostřednictvím řady zdrojů: webových stránek Polaris, aplikací, propagačních a podobných akcí, průzkumů, platforem sociálních médií, údajů z loterií a prostřednictvím našich zákaznických kontaktních center. Údaje o vás dále získáváme ze záznamů z prodeje produktů Polaris poskytnutých vaším dealerem a můžeme také, s vaším souhlasem, získat údaje z vašeho produktu Polaris. Druhem údajů, které o vás Polaris shromažďuje, mohou být mimo jiné:

 • Kontaktní údaje (jako jméno, adresa, město, stát a PSČ, věk či datum narození, povolání, číslo sociálního pojištění, e-mailová adresa a telefonní číslo)
 • Platební údaje (jako informace o vašem bankovním účtu, číslo kreditní karty, číslo debetní karty, bankovní nebo investiční účet, CVV kód, datum expirace a platební historie)
 • Informace vztahující se k vaší kredibilitě, majetku, příjmům či závazkům
 • Informace o vašem produktu Polaris (jako číslo registrační značky, identifikační číslo vozidla (VIN), typ, model, rok výroby modelu, prodávající dealer, dealer poskytující servis, datum nákupu či leasingu, podmínky leasingu či financování, záznamy o servisu, najeté kilometry, stav oleje/baterie, záznamy o tankování či dobíjení, funkce elektrického systému, stav převodovky a diagnostické chybové kódy).
 • Informace o vašich připojených zařízeních (jako mobilní telefon, počítač nebo tablet) a vaší interakci s našimi produkty, službami, aplikacemi a webovými stránkami (jako IP adresa, typ prohlížeče, unikátní identifikátor zařízení, soubory cookies, a související informace o identitě a užití)
 • Demografické údaje (jako pohlaví, datum narození, rodinný stav a složení domácnosti)
 • Marketingový profil (například kdy plánujete zakoupit produkt Polaris)
 • Fotografie a videa, například poskytnutá pro účely soutěží, loterií a sdílení na sociálních sítích
 • Vaše vztahy s Polarisem nad rámec zakoupení a servisu vašeho produktu Polaris (například věrnostní karta apod.)
 • Údaje k ověření nároku na motivační odměnu (jako jméno univerzity, obor služeb nebo jméno záložny pro nákupní programy produktů Polaris)
 • Číslo sociálního pojištění (v některých případech může Polaris shromažďovat čísla sociálního pojištění, např. pokud vyhrajete loterii nebo obdržíte cenu, kterou je třeba nahlásit pro daňové účely)
 • Informace o investorovi (jméno, adresa, telefon a e-mailová adresa)
 • Druh produktu Polaris, který jste zakoupili
 • Druh služby, která vám byla poskytnuta Informace, které společnost Polaris shromažďuje o vás a vašich produktech Polaris, mohou být použity k následujícím účelům:
 • K poskytnutí produktů a služeb a udržování vztahů se zákazníky
 • Ke zlepšení kvality, bezpečnosti a zabezpečení našich produktů a služeb
 • Ke správě vašeho účtu/vašich účtů a zpracování vašich plateb za produkty a služby
 • K provozování našich webových stránek a aplikací, včetně procesů online registrace
 • K usnadnění a podpoře programů Polaris pro diverzitu dealerů a dodavatelů a grantových programů Polaris
 • K automatickému vyplňování dat na našich webových stránkách za účelem zkvalitnění vašeho pobytu online
 • K vývoji nových produktů a služeb, včetně propojených a autonomních produktů a služeb a sdílení vozidel
 • K poskytování zákaznické a produktové podpory a služeb (např. svolávací akce)
 • Pro správu a ověření záruky
 • K poskytování informací a produktových změn
 • K vyhodnocení výkonu a bezpečnosti produktů Polaris
 • Pro účely výzkumu, posouzení užívání a řešení problémů
 • K ověření nároku na nákup produktů Polaris nebo incentivní programy
 • Pro účely hodnocení a analýzy
 • K podpoře elektronického podpisu a procesu doručení mezi vámi a vaším dealerem
 • K individuální úpravě a zlepšení obsahu komunikace
 • Ke splnění právních, regulačních nebo smluvních požadavků

Komunikace s vámi související s těmito účely použití může probíhat prostřednictvím pošty, e-mailu, telefonu, textových zpráv, sociálních médií nebo jiných elektronických médií, nebo prostřednictvím našich webových stránek a aplikací.

Osobní informace, které poskytujete

Ochrana a bezpečnost osobních údajů, které o vás Polaris shromažďuje, je pro Polaris prioritou. Při návštěvě těchto Stránek můžete být požádáni o poskytnutí, nebo se k němu sami rozhodnout poskytnout osobní informace, které lze opodstatněně použít k vašemu kontaktování či osobní identifikaci, a které mohou obsahovat mimo jiné: vaše jméno, adresu, telefonní číslo, datum narození a e-mailovou adresu. Pokud se rozhodnete zakoupit jakýkoli produkt nebo využít služby nabízené na Stránkách, Polaris vás může požádat o poskytnutí vašeho jména, poštovní adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy a některých finančních informací (např. číslo kreditní karty) pro účely ověření kreditu, platbu a zpracování jakékoli objednávky.

 • Zakoupíte-li produkty ze Stránek, požádáme vás o poskytnutí jména, e-mailové adresy, fakturační a poštovní adresu, informace o kreditní kartě a jakékoli další informace potřebné k dokončení transakce.
 • Můžete si zvolit financování nákupu produktů od společnosti Polaris z několika možností nabízených finančními institucemi jakožto třetí stranou. Pokud zvolíte financování jakéhokoli produktu, budete přesměrováni na některou z finančních institucí v pozici třetí strany, s kterými je Polaris v obchodním vztahu, pro podání žádosti přímo u této finanční instituce. V souvislosti s tím vás finanční instituce požádá o osobní a finanční údaje odpovídající jejich vlastnímu procesu žádosti a ochrana a bezpečnost těchto údajů se budou řídit jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů.
 • Pokud se rozhodnete zakoupit rozšířené služby nebo pojištění od společnosti Polaris, můžete se také rozhodnout požádat o kartu Polaris Visa. Podle toho, co jste zvolili v souvislosti s vaším nákupem produktů nebo služeb nabízených společností Polaris nebo třetí stranou, s níž Polaris obchoduje, budete požádáni o osobní údaje včetně vašeho jména, poštovní adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a o některé finanční údaje jako číslo kreditní karty za účelem zpracování objednávky a provedení platby.
 • Požádáte-li o kartu Polaris Visa, budete požádáni o osobní informace včetně vašeho jména, data narození, čísla sociálního pojištění, občanství, země pobytu, hlavního telefonního čísla, mobilního telefonní čísla, e-mailové adresy, fyzické adresy, délky pobytu, stavu bydlení, měsíčního výdaje za bydlení, doručovací adresy, stavu zaměstnání, zaměstnavatele, ročního příjmu, dodatečného ročního příjmu, očekávaných měsíčních hotovostních transakcí, očekávaných měsíčních zahraničních transakcí, očekávaných změn na účtu, společných žadatelů, autorizovaných uživatelů.
 • Při návštěvě Stránek si můžete si zvolit zasílání určitých informací od společnosti Polaris prostřednictvím vaší e-mailové adresy. Polaris občas může na Stránkách zařadit průzkumy, žádosti o informace nebo jiné aktivity, při nichž budete požádáni o poskytnutí osobních údajů, jako je jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa či poštovní adresa. Jakékoli údaje, které poskytnete, budou použity společností Polaris k umožnění vaší účasti v nabízené aktivitě. Polaris si také může uchovat jakékoli údaje, které poskytnete, k zasílání nabídek o produktech a službách Polaris, které by vás mohly zajímat. Polaris vám poskytne možnost se ze zasílání těchto informací odhlásit. Pro správu těchto zpráv můžeme využít jednoho či více poskytovatelů služeb, ale nesdílíme vaši e-mailovou adresu se spammery nebo jinými třetími stranami bez vašeho svolení.
 • Čas od času může společnost Polaris buď sama, nebo ve spolupráci s třetí stranou na Stránkách nabízet loterie, hry a další soutěže. Můžete být požádáni o poskytnutí jména, poštovní a/nebo e-mailové adresy a data narození a volitelně i některých dalších údajů (např. pohlaví, roční příjem domácnosti nebo další typy produktů od společnosti Polaris, které jste zakoupili), za účelem účasti v takové loterii nebo soutěži. Tyto údaje mohou být společností Polaris nebo třetí stranou použity také k zasílání informací o produktech a službách společnosti Polaris nebo třetí strany formou e-mailu, standardní poštovní zásilky nebo telefonního hovoru. Polaris vám dává možnost zvolit si nezasílání těchto informací pokaždé, když takovou informaci obdržíte. Polaris nicméně nemá kontrolu ani odpovědnost ohledně zásad či praktik ochrany osobních údajů svých partnerů v pozici třetích stran. Pokud si nadále nepřejete dostávat informace od těchto třetích stran, které jsou partnery Polarisu v pořádání loterie či soutěže, které jste se zúčastnili, je nutné příslušnou třetí stranu kontaktovat přímo.

Při žádosti o poskytnutí osobních údajů budete informováni, které údaje jsou vyžadovány a které je možné poskytnout dobrovolně. Poskytnutím osobních údajů společnosti Polaris na těchto Stránkách ji dáváte svůj souhlas se shromažďováním, užíváním a sdílením těchto osobních údajů.

Osobní údaje, které poskytnete přímo prostřednictvím těchto Stránek, můžeme spojit s dalšími osobními údaji, které jsme od vás získali, ať již online či offline. Můžeme je také spojit s údaji, které o vás získáme z dalších zdrojů, jako jsou jiné společnosti, veřejně přístupné zdroje informací (včetně informací z vašich veřejně přístupných profilů v sociálních médiích) a další třetí strany.

Pasivní shromažďování údajů a jejich užití

Během vašeho pobytu na Stránkách mohou být některé údaje shromažďovány pasivně (tj. bez vašeho aktivního poskytnutí těchto údajů) s pomocí různých technologií. Údaje pasivně shromažďujeme a užíváme mnoha způsoby, mezi něž patří:

 • Prostřednictvím prohlížeče: Některé informace jsou shromažďovány většinou prohlížečů, jako vaše MAC adresa (Media Access Control), typ počítače (Windows nebo Macintosh), rozlišení obrazovky, verze operačního systému a typ a verze internetového prohlížeče. Můžeme shromažďovat podobné informace, jako druh a identifikátor vašeho zařízení, pokud vstupujete na tyto Stránky prostřednictvím mobilního Zařízení.
 • Cookies: Soubory cookies jsou jednotky informací uložené přímo na vámi užívaném počítači. Cookies nám umožňují shromažďovat informace jako typ prohlížeče, čas strávený na těchto Stránkách, navštívené stránky a výběr jazyka. My a naši poskytovatelé služeb používáme tyto informace za účelem bezpečnosti, k usnadnění pohybu po Stránkách a efektivnějšímu zobrazení informací. Dále používáme cookies ke sběru statistických údajů o užívání Stránek za účelem neustálého zlepšování jejich vzhledu a funkčnosti, abychom porozuměli jejich užívání jednotlivci a aby nám pomohly s řešením souvisejících otázek.

Máte volbu cookies přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookies automaticky akceptuje, ale obvykle můžete změnit nastavení svého prohlížeče a cookies odmítnout, pokud chcete. Pokud byste raději soubory cookies nepřijímali, většina prohlížečů vám umožní: (i) změnit nastavení prohlížeče, aby vás upozornil, když obdržíte soubor cookie, s možností povolit nebo odmítnout jeho přijetí, (ii) vyřadit existující cookies, nebo (iii) nastavit váš prohlížeč tak, aby jakékoli soubory cookies automaticky odmítal. Pokud si zvolíte odmítnutí souborů cookies, část Stránek vám nemusí fungovat.

 • Tzv. pixelové tagy, web beacons, soubory clear GIF nebo další podobné technologie: mohou být použity ve spojení s některými částmi Stránek, mimo jiné k mapování činnosti uživatelů Stránky a sestavení statistik o užívání Stránky a míře odezvy.
 • IP adresa: Vaše IP adresa je číslo, které váš poskytovatel internetových služeb automaticky přiděluje počítači, který používáte. IP adresa je identifikována a automaticky zaznamenána v souborech našeho serveru, kdykoli uživatel navštíví naše Stránky, společně s časem návštěvy a stránkou/stránkami, které navštívil. Shromažďování IP adres je standardní praktikou na internetu a je automaticky prováděno mnoha webovými stránkami. IP adresy používáme pro účely, jako je výpočet míry užívání Stránek, pomoc s identifikováním problémů serveru a spravování této Stránky.
 • Informace o zařízení: Můžeme shromažďovat informace o vašem Zařízení, jako např. unikátní identifikátor zařízení.
 • Žádosti „Nesledovat“ („Do Not Track“): Vaše volba „Nesledovat“ umožněná vaším prohlížečem nemusí mít vliv na náš sběr informací cookies pro interní potřeby a analýzu. Jedinou možností, jak kompletně zakázat sběr veškerých informací prostřednictvím cookies nebo dalších sledovacích technologií, je aktivně upravit nastavení ve vašem prohlížeči nebo Zařízení na mazání a znemožnění souborů cookies a jiných sledovacích či záznamových nástrojů. Vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na typu vašeho Zařízení nebo prohlížeče nemusí být možné smazat nebo zakázat všechny sledovací mechanismy na vašem Zařízení.

Umožňujeme reklamním partnerům v pozici třetích stran používat výše zmíněné sledovací technologie ke shromažďování informací o vašich prohlížecích aktivitách v průběhu času a na různých stránkách během vašeho užívání Stránek. Využíváme například reklamní služby poskytované reklamními partnery v pozici třetích stran, jako např. Google, k propagaci našich služeb na jiných stránkách a online službách. Prostřednictvím procesu nazvaným „retargeting“ každá služba umístí do vašeho prohlížeče soubor cookie, když navštívíte Stránky, aby vás bylo možné identifikovat a nabízet vám reklamy na dalších webových stránkách na základě vaší vyhledávací aktivity. K zabránění použití těchto údajů pro reklamy nabízené těmito třetími stranami můžete změnit nastavení vašeho prohlížeče na odmítnutí souborů cookies nebo na upozornění na soubory cookies a můžete zvolit možnost „Nesledovat“ ve vašem prohlížeči, i když nad těmito třetími stranami nemáme kontrolu a nemůžeme potvrdit, zda pokyn „Nesledovat“ skutečně dodržují. Mnoho reklamních společností je také členy NAI nebo DAA a na stránkách networkadvertising.org/choices nebo aboutads.info/choices nabízejí možnost volby nesledování.

Na Stránkách používáme Google Analytics. Google Analytics je služba analýzy webových stránek nabízená společností Google, Inc. (dále „Google“). Google používá shromážděná data ke sledování a zkoumání užívání těchto Stránek, k přípravě zpráv o jejich aktivitách a ke sdílení s dalšími službami Google. Google může použít získané údaje ke kontextualizaci a personalizaci reklam na své vlastní reklamní síti. Více informací o Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Zakázat sledování prostřednictvím Google Analytics lze na odkazu https://tools/google.com/dlpage/gaoptout/. K dalším službám Google Analytics, které Polaris používá, patří:

 • Google Analytics Demographics and Interest Reporting - umožňuje společnosti Polaris vidět věk, pohlaví a zájmy návštěvníků stránky za účelem lepšího porozumění uživatelům a k personalizaci nabízené reklamy.
 • Google Display Network Impression Reporting - pro bannery atd.
 • Remarketing prostřednictvím Google Analytics for Display Advertising - umožňuje personalizaci reklam na našich reklamních sítích.
 • Funkce User ID pro Google Analytics – umožňuje společnosti Polaris propojit údaje z různých zařízení, přihlášení a aktivit.

Společně s prodejci v pozici třetích stran, jako je Google, používáme společně cookies první strany (jako např. cookies Google Analytics) a cookies třetích stran (jako např. cookie DoubleClick) nebo další identifikátory třetích stran k sestavení dat týkajících se interakcí uživatelů se zobrazenými reklamami a dalšími funkcemi reklamních služeb vztahujících se k našim stránkám. Uživatelé si mohou na stránce Google Ad Settings nastavit preference způsobu, jakým jim Google nabízí reklamy. Další možností je zvolit nezobrazování reklamy na stránce Network Avertising Initiative Opt Out nebo zvolit možnost vypnutí v Google Analytics Opt Out Browser.

Integrované účty a informace ze sociálních médií

Můžeme implementovat aplikace nebo „widgety“ od třetích stran (např. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn atd.), které vyžadují interakci, spojení nebo sdílení obsahu se služby poskytujícími třetími stranami. Tyto widgety nebo aplikace mohou být viditelné na stránce, kterou navštívíte v rámci našich Stránek, nebo mohou vyžadovat přihlášení prostřednictvím služby provozované třetí stranou. Třetí strana poskytující widget či integraci vám může nabídnout možnosti kontroly nad vaší interakcí. Jakákoli interakce s widgetem nebo aplikací třetí strany obvykle umožňuje třetí straně získat některé vaše údaje (ať již prostřednictvím cookies, přihlašovacích informací nebo dalších). Tyto třetí strany vás dokonce mohou sledovat, i když s widgetem nepracujete. Pokud jste využili takové služby třetích stran, jejich sledování a sběr vašich osobních údajů se bude řídit jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Ke zjištění praktik těchto třetích stran byste se s těmito zásadami měli seznámit.

Jak používáme a sdílíme údaje

Osobní údaje, které nám poskytnete, používáme a sdílíme způsobem popsaným při jejich poskytnutí, např. když (1) se registrujete pro vytvoření uživatelského účtu, (2) sdělujete informace o platbě nebo kreditní kartě, (3) poskytujete jméno a e-mailovou adresu pro zasílání novinek o produktech a marketingových informací a (4) posíláte e-mailem zprávy, zpětnou vazbu nebo jiné informace. Pokud se rozhodnete učinit výše uvedené, můžeme vás požádat o poskytnutí osobních údajů, jako je křestní jméno a příjmení, poštovní adresa (včetně PSČ), e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu a platební údaje.

Vaše osobní údaje o vás nebo od vás také používáme a předáváme:

 • pro odpovědi na vaše dotazy a žádosti, např. zaslání dokumentů, o které požádáte
 • k zasílání důležitých informací týkajících se vztahu s námi nebo našich Stránek, změny podmínek, požadavků a zásad a/nebo dalších administrativních informací, a
 • k našim obchodním účelům, jako je marketing nových produktů a služeb, analýza dat, audity, vývoj nových produktů a služeb, zkvalitňování našich Stránek, zlepšování našich produktů a služeb, zjišťování trendů v užívání Stránek a vyhodnocování efektivnosti Stránek.
 • našim poskytovatelům služeb v pozici třetích stran, kteří poskytují služby jako webhosting a správu webu, hosting mobilních aplikací, analýzu dat, infrastrukturu, zpracovávání kreditních karet, IT služby, e-mailové služby, marketingové služby, audity a další služby, aby mohli tyto služby poskytovat;
 • k ověření vašich informací, schválení vaší registrace jako uživatele Stránek, ověření plateb a procesu objednávek může Polaris některé finanční a další informace, které nám sdělíte, poskytnout třetím stranám, které nabízejí na Stránkách prodej produktů a služeb, a také třetím stranám, které poskytují prověřování kredibility, platební služby nebo služby vyřizování objednávek.
 • Můžete poskytnout informace o nových klubech vztahujících se k produktům Polaris nebo příběhy a fotografie do online alba společnosti Polaris. Jakákoli informace, kterou poskytnete společnosti Polaris ke zveřejnění na Stránkách, může být zveřejněna a shromažďována a užívána dalšími osobami kromě Polarisu. Neměli byste společnosti Polaris zasílat žádné informace, které nechcete poskytnout ostatním. Polaris běžně neprovádí kontrolu této části Stránek a tyto informace poskytujete Polarisu ke zveřejnění na své vlastní riziko.
 • třetí straně v případě reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, přidělení, transferu nebo jiného způsobu zbavení se jakékoli části podniku, aktiv nebo podílů (včetně případů souvisejících s bankrotem či podobným řízením) a
 • v dalších případech, kdy máme váš souhlas. Například, pokud se přihlásíte do programu nabízeného našimi partnery, můžeme s tímto partnerem sdílet některé informace. K těm můžou patřit kromě jiného přihlašovací informace a aktivační status vašeho zařízení. Podobně, spojíte-li zařízení či služby od třetích stran s vaším produktem Polaris, zobrazí se vám informace o jakýchkoli navrhovaných výměnách údajů. Ke svolení s těmito výměnami je třeba váš souhlas a kdykoli můžete změnit svůj názor.

Považujeme-li to za nezbytné či vhodné, dále používáme a sdílíme osobní informace shromážděné prostřednictvím těchto Stránek: (a) tak, jak umožňuje platná legislativa, včetně té mimo vaší země pobytu; (b) abychom vyhověli případným právním procesům; (c) v reakci na žádost veřejných a vládních úřadů, včetně těch mimo vaši zemi pobytu; (d) k uplatnění našich Podmínek užití, (e) k ochraně našeho provozu či provozu našich spřízněných organizací; (f) k ochraně práv, soukromí, bezpečnosti či majetku nás či našich spřízněných organizací a (g) k dosažení možné nápravy nebo snížení škod, které utrpíme. Osobní údaje shromážděné prostřednictvím těchto Stránek můžeme s vaším předchozím souhlasem dále použít a sdílet i dalšími způsoby.

Používáme a poskytujeme také pasivně získané informace, jak je uvedeno výše v odstavci „Pasivní shromažďování a použití údajů“ a pro jakýkoli další účel, kromě případů, kdy nám to neumožňuje příslušná legislativa (například je-li od nás požadováno zacházet s takovou informací jako s osobním údajem). Dále můžeme pro jakékoli účely používat a sdílet údaje, jejichž podoba neumožňuje osobní identifikaci (například anonymizované či skryté údaje nebo údaje, u nichž byla znemožněna identifikace). Spojíme-li údaj neumožňující osobní identifikaci s údajem, který ji umožňuje (například spojení vašeho jména s geografickým umístěním), považujeme takovou informaci za osobní údaj, dokud je ve formě této kombinace.

Použití údajů pro marketingové účely

Polaris a přidružené organizace vám mohou zasílat pravidelné propagační informace o našich produktech, službách, akcích a kampaních. Takové propagační materiály mohou užívat značku „Polaris“ a mohou být zaslány různými způsoby, jako jsou e-maily, telefonní hovory, textové zprávy, poštovní zásilky a sociální sítě provozované třetími stranami.

Abychom vám poskytli zážitek co nejvíce uzpůsobený vašim potřebám, tyto informace mohou být upraveny podle vašich preferencí (které jste nám sdělili, které bylo možné vyvodit z vašich návštěv Stránky, nebo které vyplývají z odkazů v našich e-mailech, na které kliknete). Vyžaduje-li to zákonná úprava, požádáme vás před zahájením těchto aktivit o váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

O zrušení zasílání e-mailů marketingového charakteru můžete požádat na základě instrukcí obsažených v každém e-mailu. Pokud se můžete přihlásit do svého účtu Polaris, můžete změnit své preference týkající se způsobu komunikace v příslušné sekci Stránek. Za účelem odvolání souhlasu se zasíláním informací marketingového charakteru nás můžete nás také kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že i když si zvolíte možnost nedostávat marketingové informace, stále od nás můžete obdržet informace administrativního charakteru, jako jsou technická vylepšení našich produktů, potvrzení objednávek, upozornění na aktivitách na vašem účtu a další důležité zprávy.

3. OBECNÉ PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou shromažďovány, uchovávány, zpracovávány a přenášeny v souladu se zavedenými zásadami společnosti Polaris a příslušnými federálními, státními, místními a zahraničními zákony, předpisy a nařízeními.

Zásady společnosti Polaris týkající se zpracovávání osobních údajů jsou následující: (1) osobní údaje se zpracovávají férovým a zákonným způsobem, (2) osobní údaje jsou shromažďovány ke konkrétním, srozumitelným a legitimním účelům a nejsou dále zpracovávány k nesouvisejícím účelům, (3) osobní informace shromážděné společností Polaris jsou přiměřené, relevantní a omezují se na nezbytné účely, za nimiž byly shromážděny a zpracovány, (4) osobní údaje shromážděné společností Polaris jsou přesné a v případě potřeby aktualizované dle našich nejlepších schopností, (5) osobní údaje shromážděné společností Polaris jsou uchovávány v podobě identifikovatelných dat pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, za nímž byly získány, a (6) osobní údaje jsou zpracovány způsobem zajišťujícím jejích dostatečnou bezpečnost, včetně ochrany před neautorizovaným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničení nebo poškození, s použitím vhodných technických nebo organizačních opatření.

Pokud by Polaris zpracovával osobní údaje pro jiné účely, než stanoví tyto Zásady, Polaris poskytne upozornění na tyto změny, účely, k nimž budou osobní údaje užity, a příjemce těchto osobních údajů.

4. STRÁNKY A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB

Tyto Zásady se nevztahují na soukromí, informace ani jiné praktiky žádných třetích stran a neneseme za ně odpovědnost, včetně třetích stran provozujících jakoukoli stránku či webový produkt (mimo jiné včetně aplikací), jež jsou k dispozici prostřednictvím těchto Stránek nebo na které tyto Stránky odkazují. Dostupnost takových stránek nebo zahrnutí odkazu na ně na těchto Stránkách neznamená, že je my či naše přidružené organizace podporujeme.

Na Stránkách mohou být nabízeny produkty či služby třetími stranami, které mohou vyžadovat a shromažďovat některé vaše osobní údaje nezbytné k poskytnutí daného produktu či služby (jako je například pojištění vašeho produktu Polaris nebo zprávy o nároku na pojistná plnění). Polaris také může získat některé informace o svých uživatelích od třetích stran provádějících zákaznický průzkum (např. demografické informace), které Polaris využívá, aby se dozvěděl více o svých zákaznících. Polaris nemá kontrolu nad zásadami a praktikami třetích stran týkajících se užití a sdílení jakýchkoli údajů o uživatelích shromážděných třetími stranami na Stránkách nebo v programech průzkumu trhu řízených těmito třetími stranami a na jakékoli použití či sdílení takových informací třetími stranami se tyto Zásady nevztahují.

5. MOŽNOSTI VOLBY A PŘÍSTUP

Dáváme vám možnost volby ohledně našeho užití a sdílení vašich osobních údajů. Polaris vám dává možnost dostávat informace e-mailem, standardní poštou nebo prostřednictvím telefonních hovorů od Polarisu nebo třetích stran, které pro vás mohou být zajímavé, včetně informací vztahujících se k novým produktům a službám nabízeným na Stránkách společností Polaris, nebo jinými třetími stranami. Jestliže nechcete dostávat žádné informace e-mailem, poštou ani telefonicky, můžete jejich další zasílání kdykoli zrušit buď (i) zasláním e-mailu společnosti Polaris na adresu webmaster@polaris.com, nebo (ii) písemně na adrese Polaris Industries, Inc., 2100 Hwy 55, Medina MN 55340, Attention: Webmaster. Vezměte prosím na vědomí, že Polaris může vyhovět pouze žádostem vztahujícím se k e-mailům, poštovní korespondenci nebo telefonním hovorům, které pocházejí od společnosti Polaris. Pokud si nadále nepřejete dostávat e-mailem, poštou ani telefonicky zprávy od třetí strany, je třeba se pro zrušení zasílání obrátit přímo na tuto třetí stranu. Vaší žádosti/žádostem se budeme snažit vyhovět, co nejdříve to bude možné.

Je-li to relevantní a chtěli byste přezkoumat, opravit, aktualizovat nebo vymazat osobní údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím této Stránky, obraťte se prosím na nás. Vaší žádosti se pokusíme vyhovět, co nejdříve to bude možné.

6. PŘESNOST

Je vaší odpovědností poskytnout společnosti Polaris přesné osobní údaje. Není-li v těchto Zásadách uvedeno jinak, Polaris použije vaše osobní údaje pouze způsoby odpovídajícími účelům, k nimž byly shromážděny nebo vámi byly následně autorizovány. V rozsahu nezbytném pro tyto účely učiní Polaris odpovídající opatření k zajištění přesnosti, úplnosti a aktuálnosti osobních údajů a jejich relevanci ve vztahu k zamýšleným účelům.

7. VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH ÚDAJŮ

Ze zákona máte právo požádat nás o sdělení, jaké údaje o vás uchováváme, a požádat nás o jejich úpravu, jsou-li nepřesné. Můžete také požádat o jejich vymazání a můžete nás požádat, abychom vám dali kopii těchto údajů. Můžete nás také požádat, abychom přestali vaše informace užívat a omezili způsob, kterým užíváme vaše údaje. Práva na ochranu osobních údajů ve státě Kalifornie

Obyvatelé Kalifornie, kteří poskytnou osobní údaje v souvislosti s pořízením produktů nebo služeb pro osobní potřebu, potřebu rodiny nebo domácnosti, mají podle kalifornského zákona „Shine the Light Law“ jednou ročně nárok na požádání a získání informací o údajích zákazníka, které jsme sdíleli (pokud jsme je sdíleli) s dalšími obchodníky pro jejich vlastní potřeby přímého marketingu. V takovém případě tyto informace obsahují druh údajů o zákazníkovi a jména a adresy obchodníků, s kterými jsme sdíleli údaje zákazníka v právě uplynulém kalendářním roce.

Pro získání těchto informací od společnosti Polaris zašlete prosím e-mail na adresu webmaster@polaris.com s textem „Request for California Privacy Information“ v předmětu a v těle zprávy. Požadované informace vám zašleme v odpovědi na váš e-mail. Vezměte prosím na vědomí, že zákon „Shine the Light“ se nevztahuje na všechny informace a naše odpověď bude obsahovat pouze informace podle tohoto zákona. Vysvětlení našich praktik ochrany osobních údajů najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů po klepnutí na odkaz Prohlášení o ochraně osobních údajů na naší domovské stránce.

8. DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou ke splnění účelů popsaným v těchto Zásadách, pokud není zákonem vyžadována nebo povolena delší doba nebo pokud není třeba splnit jiný zákonný požadavek.

9. BEZPEČNOST

Polaris zavedl bezpečnostní opatření k ochraně vámi poskytnutých osobních údajů před neautorizovaným přístupem a použitím. Polaris také používá ekonomicky přiměřená opatření k zajištění bezpečného spojení s vaším webovým prohlížečem pro veškeré transakce uskutečněné online s použitím kreditní karty nebo jiných finančních informací, které poskytujete společnosti Polaris. Berte ovšem prosím na vědomí, že žádný přenos dat přes Internet není 100% bezpečný a jakákoli informace sdílená online může být potenciálně shromažďována a použita jinou stranou, než je její zamýšlený příjemce. Máte-li důvod se domnívat, že vaše komunikace s námi již není bezpečná, neprodleně nás prosím o problému informujte s použitím kontaktních údajů v sekci „Jak nás kontaktovat“.

10. UŽÍVÁNÍ STRÁNEK NEZLETILÝMI

Neshromažďujeme záměrně údaje od osob mladších 13 let. Tyto Stránky nejsou určeny osobám mladším 13 let a žádáme, aby tyto osoby neposkytovaly osobní údaje prostřednictvím těchto Stránek.

11. SOULAD S MÍSTNÍ LEGISLATIVOU

Tyto Zásady mají být vodítkem pro Polaris v případech týkajících se osobních údajů shromážděných od vás nebo o vás na těchto Stránkách. Tyto zásady se vztahují obecně k osobním údajům; místní zákony, předpisy a nařízení pod jurisdikcemi vztahujícími se k Polarisu (dále „místní zákony“) mohou vyžadovat přísnější standardy. V takovém případě Polaris vyhoví příslušným místním zákonům, k čemuž může být třeba přijmout specifická opatření na ochranu osobních údajů. Veškeré informace, které poskytnete, mohou být postoupeny či zpřístupněny subjektům z celého světa, jak je popsáno v těchto Zásadách. Vaše osobní údaje mohou být uchovávány a zpracovávány v jakékoli zemi, v níž máme zařízení či poskytovatele služeb, a užíváním našich Stránek, nebo poskytnutím souhlasu (vyžaduje-li to zákon) výslovně berete na vědomí a souhlasíte s předáním údajů do zemí mimo vaší zemi pobytu, včetně Spojených států, které mohou mít odlišnou úpravu ochrany osobních údajů a nižší standard požadované ochrany než ve vaší zemi. Bez ohledu na to, do jaké země jsou vaše údaje předány, předáme vždy pouze nezbytně nutné informace. V takových případech zajistíme v souladu s příslušnou legislativou, aby vaše práva na ochranu soukromí byla dostatečně chráněna pomocí organizačních, technických, smluvních a/nebo dalších zákonných prostředků.

12. ÚPRAVY TĚCHTO ZÁSAD NA OCHRANU ÚDAJŮ

Tyto Zásady mohou být změněny. Přečtěte si prosím údaj „Poslední aktualizace“ na začátku této stránky, chcete-li znát datum poslední úpravy Zásad. Jakékoli změny těchto zásad vstoupí v platnost zveřejněním upravených Zásad na těchto Stránkách. Užíváte-li tyto stránky po těchto změnách, znamená to, že akceptujete upravené Zásady.

13. SOULAD S PODMÍNKAMI

Společnost Polaris sama posuzuje, zda jsou Zásady dodržovány a pravidelně ověřuje, že jsou přesné, dostatečně pokrývají potřebné informace, jsou zřetelně vystavené, implementované a přístupné.

Domníváte-li se, že vaše osobní údaje byly zpracovány nebo zveřejněny v rozporu s těmito Zásadami, Polaris vám doporučuje vyjádřit vaše obavy prostřednictvím kontaktních informací uvedených v těchto Zásadách. Polaris prozkoumá a pokusí se vyřešit jakékoli stížnosti a spory týkající se užití a zveřejnění osobních údajů.

14. VAŠE PRÁVO NA STÍŽNOST

Máte-li stížnost týkající se našeho užití vašich údajů, můžete směřovat svou stížnost na nás, příslušný úřad na ochranu údajů, jakoukoli jinou vládní agenturu a/nebo soudní orgán.

Stížnost lze podat přímo u společnosti Polaris:

 • Písemně vyplněním Formuláře o stížnosti
 • Písemně s použitím níže uvedených kontaktních informací.

15. JAK NÁS KONTAKTOVAT

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto Zásad, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Polaris (Polaris’s Data Protection Officer) nebo přímo společnost Polaris.

Adresa: Polaris Sales Europe Sarl Place de l’Industrie 2 1180 Rolle, Switzerland

E-mail: privacy@polaris.com

Naše kontaktní údaje jsou následující:

Polaris Industries, Inc.
2100 Hwy 55
Medina, MN 55340
Attention: Legal Department
1-800-POLARIS (PO-PÁ 8 - 17 hod CST)
privacy@polaris.com